Project Description

Argos> Marca per curtmetratge sobre intimitat i xarxes socials. Ideat per Xevi Argos.

argos