Project Description

Linguamón> Generalitat de Catalunya. Campanya per potenciar l’aprenentatge de llengües. (Premsa, online i accions al carrer.)

1a-linguamon

1b-linguamon