Project Description

rokins_ donesmutants 3

Dones mutants

Dones estripades, dones de revista, dones sense sang, dones que ploren…

Dones mutants és una col·lecció de collages fets de forma ràpida i visceral en què dones pateixen algun tipus d’alteració.

rokins_ donesmutants 7

rokins_ donesmutants 6

rokins_ donesmutants 2

rokins_ donesmutants 5

rokins_ donesmutants 1

rokins_ donesmutants 4