Project Description

9.elformiguer1

El formiguer

Lliure interpretació del llibre 1984. Instal·lació que busca analogies entre el “gran germà” de la novel·la i possibles “grans germans” actuals.

El ministeri d’hisenda té les nostres dades fiscals, el ministeri de l’interior té els historials delictius, seguretat social té l’historial clínic i laboral… Lobbies que marquen preus de mercat, empreses amb monopolis, mitjans de comunicació partidistes… Tots ells tenen la capacitat de controlar/manipular les persones des de molts àmbits. Google és un altre exemple de “gran germà” actual, ja que té la possibilitat de creuar dades de diverses àrees personals: (dates, relacions personals, interessos…) i utilitzar-les segons convingui.

10.elformiquer2

13.formiguer

11.elformiguer11 

El formiguer simbolitza el sistema d’organització de la societat de 1984. Segons José Antonio Marina, els formiguers són societats perfectament organitzades en què cada membre actua per un objectiu comú: la perpetuació del formiguer. Hi ha una misteriosa intel·ligència col·lectiva que funciona amb sorprenent eficàcia. Cada formiga és una partícula estúpida i insignificant que sense saber molt bé el perquè, fa el que representa que ha de fer. En el moment en què una formiga es tornes capaç, de pensar per si mateixa de forma intel·ligent, reflexiva, autònoma i lliure potser ja no voldria diluir-se en el formiguer, potser voldria buscar el seu propi camí i voldria establir els seus propis fins. Segurament hi hauria un conflicte entre els propis interessos i la lògica del col·lectiu -que diu que visquin per a ell i morin per a ell-.

Les formigues estan marcades amb gomets vermells i blaus. La formiga vermella és la problemàtica, no encaixa dins la colònia. Seria acusada d’individualista, representant un perill pel bé comú i la supervivència de la colònia. La blava, encaixa dins els engranatges del sistema.

(Rokins + Mercè Serra)